Primjena

Sulfatno-sulfidna mineralna voda »Mlječanica« koristi se za:

  • banjanje u kadama
  • hidrokinezi terapiju, u habard kadama i bazenu
  • inhaliranje
  • orošavanje
  • pijenje