Novi sadržaji u „Mlječanici „

Paket 1.

RELAX PROGRAM  ZA BOLOVE U VRATU I ILI U LS SEGMENTU

Program je prvenstveno  namijenjen osobama koje su izložene stresu, ali isto tako i osobama koje provode mnogo vremena za računarom, odnosno u sjedećem položaju.

Program obuhvata:

 1. Pregled ljekara specijaliste (smjernice, konsultacije, savjeti)
 2. Individualan program vježbi sa fizioterapeutom
 3. Kada sa mineralnom vodom
 4. Ručna ili podvodna masaža (sa efektom bisernih kupki)
 5. TENS ili
 6. Laser

Cijena 42,50 KM

 

Paket 2.

PROGRAM  ZA MRŠAVLJENJE

 Program je namijenjen osobama koje žele da steknu vitku liniju ili da je održe, kao  i onima koji imaju problem sa celulitom – anticelulitni program.

Program obuhvata:

 1. Pregled ljekara specijaliste sa dijeteskim preporukama( određivanje „kritičnih tačaka“)
 2. Individualan program vježbi sa fizioterapeutom
 3. Kada sa mineralnom vodom
 4. VAKUSAK masaža (RDT – radijalna endodermalna terapija, terapija vakumom)
 5. Limfomasaža (aparaturna, manuelna)

Cijena 80,00 KM

 

Paket 3.

PROGRAM  PREVENCIJE I LIJEČENJA OSTEOPOROZE

Osteoporoza je problem savremenog čovjeka, a naročito žene koji zahtijeva pravovremeno testiranje stepena osteoporoze i odgovarajuću terapiju. Program ima  veoma važnu ulogu u prevenciji.

Program obuhvata:

 1. Pregled ljekara specijaliste (određivanje stepena osteoporoze, smjernice)
 2. Individualan program vježbi sa fizioterapeutom ( programirane vježbe za osteoporozu)
 3. Kada sa mineralnom vodom
 4. Ručna ili podvodna masaža (sa efektom bisernih kupki)
 5. Elektrogimnastika (stimulacija mišića)

Cijena 43,50 KM

Pored naprijed navedenih programa, posebno bi izdvojili:

                                                            POJEDINAČNE RELAKSACIONE TERAPIJE

 

 1. Ručna masaža ( cijelo tijela ili segment )
 2. Podvodna masaža (biserne kupke)
 3. Limfna drenaža
 4. RDT (radijalna endodermalna terapija, terapija vakumom)

 

 

Programi, odnosno relaksacione terapije mogu se koristiti tokom vikenda, odnosno kao jednonedeljni ili višenedeljni.