Način dolaska osiguranih lica

Način dolaska osiguranih lica FZO RS:

Bolnica će osigurano lice Fonda primiti na medicinsku rehabilitaciju neuroloških, reumatoloških i postoperativnih stanja na osnovu preporuka specijaliste fizijatra i uputnice nadležnog porodičnog ljekara.

Detaljne informacije možete dobiti na broj telefona:

052/444-094 i 052/ 444-102