Kontakt

Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Mlječanica”

79247 Međuvođe, Kozarska Dubica

Telefoni:

Centrala:  +387 (0) 52/ 444-094 , 444-102

Uprava:    +387 (0) 52/444-100, 444-101   Fax: 445-002

E-mail:      mljecanica.recepcija@gmail.com

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaš e-mail (obavezno)

Naslov

Poruka